Działamy na rzecz Państwa firmy

 

Firma eurowort© współpracuje z doświadczonymi tłumaczami.

 

Nasi tłumacze są rodzimymi użytkownikami języka i pochodzą z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Ponadto nasze usługi wspierane są przez specjalistów z wielu dziedzin i branż, co umożliwia nam wykonanie tłumaczeń poprawnych pod względem merytorycznym i stylistycznym.

 

Obok wykształcenia i doświadczenia w danym zakresie współpracujący z nami tłumacze pisemni i ustni dysponują dodatkową wiedzą z wielu różnorodnych dziedzin techniki, gospodarki, finansów i prawa.

 

Współpraca w grupie gwarantuje zaangażowanym tłumaczom i specjalistom branżowym optymalną atmosferę do pracy i poszerzanie ich kompetencji oraz wpływa pozytywnie na jakość tłumaczonych tekstów.

 

Wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam cyfrowy świat, świadczymy nasze usługi w ramach outsourcingu i uwalniamy moce przerobowe w zależności od zapotrzebowania, co ma decydujący wpływ na korzystne ukształtowanie relacji ceny do jakości.

 


Mitglied der tekom, dem deutschen Fachverband für technische Kommunikation und Dokumentation.

Wir nutzen das Informations- und Weiterbildungsangebot der tekom. Das neu erworbene Wissen wird in der Praxis umgesetzt. Unsere Kunden profitieren davon.

 

 

 

 

Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Qualitätsstandards DIN EN ISO 17100. Zertifikat Nr. 7U530.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phone:  +49 8031 35 25 675 Mobile: +49 175 444 8697

 E-Mail: info[at]eurowort.eu