Bezpieczeństwo i ochrona


Urządzenia oraz oprogramowanie w naszej firmie nie tylko chronione są programami antywirusowymi, ale dodatkowo sprawdzane pod kątem obecności złośliwego oprogramowania, trojanów i wirusów poprzez skanowanie systemu.

 

Programy antywirusowe są aktualizowane na bieżąco do najnowszej wersji.

 

Dzięki temu redukujemy do minimum lub wykluczamy całkowicie różnorakie ryzyka związane z przesyłaniem danych.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobile: +49 175 444 8697      E-Mail: info[at]eurowort.eu