Poufność dokumentów

  

Poufne traktowanie wszystkich dokumentów i danych osobowych naszych klientów to najwyższy priorytet naszej firmy.

 

Każda przesyłana informacja traktowana jest z najwyższą poufnością i nigdy nie zostaje ujawniona bez wyraźnej zgody Klienta. Poza naszą firmą dostęp do danych posiadają wyłącznie autoryzowani pracownicy oraz dostawcy Monox GmbH, którzy zaangażowani są w realizację tłumaczenia i procesów.

 

Opisane powyżej poręczenie poufności traci ważność w przypadku, gdy na firmę Monox GmbH zostanie nałożony prawny obowiązek udostępnienia wspomnianych danych lub gdy są one ogólnodostępne niezależnie od Monox GmbH.

  

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobile: +49 175 444 8697      E-Mail: info[at]eurowort.eu